Monday, July 26, 2010

4 Jenis Kejujuran

1* Jujur pada diri sendiri

Kejujuran pada diri sendiri bererti mengakui segala kekurangan dan kelebihan yg ada pada diri.Jika merasakan diri tidak mampu untuk mengerjakan sesuatu maka dia akan mengakuinya. Orang yg mengakui kelemahan dirinya adalah org yg lebih baik daripada org yg mengatakan dia tahu sedangkan sebenarnya dia tidak tahu.

2* Jujur pada orang lain

Seseorang bukan saja perlu jujur pada diri sendiri, tapi juga kepada orang lain termasuklah kanak - kanak dan orang yang lebih rendah kedudukan daripadanya.

3*Jujur pada pasangan

Tidak ada batas kejujuran antara pasangan suami isteri.Suami yang bersikap akan memupuk sikap saling percaya - mempercayai dalam hubungan suami isteri.

4* Jujur pada Allah

Kejujuran pada Allah ialah mengaku bahwa Allah adalah Esa dengan segala sifat-sifatnya. Orang yang jujur pada Allah akan sentiasa ikhlas dan tulus dalam setiap pekerjaannya.

No comments:

Post a Comment