Tuesday, January 10, 2012

Kuasa cinta

Cinta memang indah bunyi......cinta letaknya di hati, meski pun tersembunyi, namun getarannya nampak sekali.Ia bisa mempengaruhi manusia sekali gus memberi kesan.Cinta dapat mengubah segala2nya pahit menjadi manis, debu beralih emas, keruh menjadi bening, sakit menjadi sembuh, penjara menjadi telaga, derita menjadi nikmat dan kemarahan menjadi rahmat
Cinta mampu melembutkan besi, menghancurkan batu karang, membangkitkan yang mati dan meniupkan kehidupan padanya serta membuat hamba menjadi pemimpin. Inilah dahsyatnya cinta! Alangkah indahnya islam! Di dalamnya ada syariat yang mengatur bagaimana seharusnya manusia mengelola perasaan cintanya, sehingga menghasilkan cinta yang lebih dalam, lebih murni dan lebih abadi.Islam mengajarkan bahawa seluruh kuasa cinta manusia harus dipupuk menuju pada Allah yang Maha Pencipta sehingga cinta kepadanya jauh melebihi cinta kepada sesama makhluk.Justeru, cinta kepada sesama makhluk di curahkan semata-mata kerana mencintainya